Sporlaug DHS

Sporlauget er en frivillig arbejdsgruppe hvis formål er, at vedligeholde Det Hvide Spor (DHS) i Bidstrup skovene.

De aktive medlemmer samarbejder med Natur Styrelsen (NS) om de indsats områder der måtte trænge til reparation.

Vi anvender de kendte og afprøvede tekniker som mange andre sporgrupper i Danmark bruger. Vi holder os hele tiden opdateret med udviklingen indenfor sporarbejdet. Vores arbejde financieres via penge som vi søger hos fonde og kommunen.

Formålet med sporarbejdet er;

  • At bibeholde sporets karakter som singletrack 30-50 cm bredt.
  • At undgå store mudder stykker opstår.
  • At gøre sporets så farbart som muligt det meste af året.
  • At lave sporet så der ikke forkommer farlige passager.
  • At lave features som indgår naturligt i sporet.
  • At lave vedligehold af DHS bikepark.

En spordag er en fantastisk mulighed for at være med til, at man selv giver sit bidrag til hvordan man synes sporet skal være.

Vi arbejder sammen i et store og små teams, som laver forskellige opgaver, der er planlagt af sporlauget og NS.

Det er altid en sjov dag sammen med andre mtb folk, og det sociale med snak om spor og mtb er en stor del af dagen. 🙂

Sporlauget har alt værktøjet og giver en frokost. Vi bygger med naturlige materialer som sten, grus og træ, og det meste arbejde er manuelt, da vi bruger meget få maskiner.

Hvorfor lave sporarbejde? Mtb sporten er en af de mest stigende sportsgrene i Danmark.

Mangel på sporarbejde

Mangel på sporarbejde

Det har betydet at slidet på de spor der er, er blevet markant størrer. Når der bliver kørt i f.eks våde perioder bliver sporet ekstra slidt og bredt da mange ikke vil kører i mudder. Ved at lægge sten, nøddesten, lergrus/jord i bundlaget i sporet, undgår man at der opstår dybe huller og at folk dermed gør sporet bredt når de forsøger at kører uden om. Man beskytter sporet ved ikke at køre når det lige har regnet. Vent et par dage.

Der er årligt ca 4-5 officiele spordage. Der opstår også mindre spordage hvor en mindre gruppe lave små stykker på sporet. Alle spordage aftales med NS, og der bliver informeret om det her på siden, og via Mud’n’Race Facebook side. Ønsker man at være med så find os på M&R FB side og skriv til os.

Aktive medlemmer i sporlauget november 2015. Kenney Strøm, Anders Bak Sørensen, Christian Kunsemüller, Jeppe Lund, Mikael Krogdal Nielsen, René Jeppesen, Thomas Villadsen, Karl Johan Kidde Larsen og André Andersen (formand for sporlauget).

Frivillige sporbygger fra en spordag i 2013

Frivillige sporbygger fra en spordag i 2013

Team Søgården

Team Søgården